Komórki wierzycielskie mają pomóc ściągąć zaległe podatki

Od 1 lipca 2014 r. w urzędach skarbowych mają działać "komórki do spraw wierzycielskich". Ich wprowadzenie wynika ze zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej, wprowadzanych zarządzeniem ministra finansów z 27.01.2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów.

Do zadań komórek wierzycielskich urzędu skarbowego należeć będzie m.in. wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Komórki prowadzić będą także sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, czy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.

Dokonywać mają także wpisów zastawów skarbowych oraz prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych.

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA