Proponowane zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Komisja Rządowa zaproponowała wprowadzenie istotnych zmian w przepisach dotyczących spółek: z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i komandytowych. Nowe rozwiązania mają zdaniem komisji sprzyjać prowadzeniu działalności gospodarczej w tych formach. Szczegółowe regulacje przedstawiono w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W projekcie zakłada się, że utworzenie kapitału zakładowego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie obowiązkowe. Jeżeli jednak wspólnicy się na to zdecydują, to minimalny kapitał potrzebny do założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł (przy obecnym założeniujest to minimum 5 tys. zł). Oczekiwanie jest takie, że kolejne już obniżenie wartości kapitału zakładowego (w 2008 r. obniżono z 50 do 5 tysięcy) zwiększy zainteresowanie prowadzeniem działalności w formie spółek z o.o.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność spółek z o.o. zaproponowano tworzenie w nich  udziałów beznominałowych, jako konstrukcji alternatywnej wobec tradycyjnego modelu opartego na kapitale zakładowym. Rozwiązanie takie ma umożliwić bardziej elastyczną gospodarkę finansową w spółce.

Zaproponowano również nowe rozwiązania służące lepszej ochronie wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzany ma być "test wypłacalności", który będzie poprzedzał każdą wypłatę z majątku spółki na rzecz wspólników z tytułu udziału w zysku. Ma to na celu uniknięcie sytuacji wypłaty środków kiedy spółce grozi utrata płynności finansowej. Obowiązkowe ma być również tworzenie kapitału zapasowego (odpisu z zysku) na pokrycie ewentualnych strat wierzycieli.

Nowe przepisy mają też umożliwiać rejestrację spółek jawnych i komandytowych przez internet.  Zapewniona ma zostać możliwość zawierania, zmiany i rozwiązywania umów spółek: jawnych i komandytowych z wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w internecie. Zawiązanie spółki komandytowej, z wykorzystaniem wzoru, nie będzie wymagało już formy aktu notarialnego.

Aby zachęcić firmy do korzystania z drogi elektronicznej przewidziano obniżenie opłat sądowych za rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym spółek jawnych i komandytowych. Korzystając z wzorców umów wspólnicy będą mogli zaoszczędzić na opłacie sądowej: 250 zł w przypadku rejestracji i 50 zł przy zmianach w umowie.

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA