Odwrotne obciążenie VAT w usługach budowlanych

Od  1 stycznia 2017 r. duża część usług budowlanych zostanie objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia.
Nowe reguły rozliczeń w oparciu o mechanizm odwrotnego obciążenia znajdą zastosowanie do tych usług budowlanych, które zostaną wykonane od dnia 1 stycznia 2017 r. Tym samym, usługi wykonane do 31 grudnia 2016 r. będą rozliczane na zasadach ogólnych (podatek rozlicza usługodawca).

Podatnicy świadczący usługi budowlane jako podwykonawcy  muszą pamiętać, że rozpoczęcie świadczenia usługi w 2016 r. i niezakończenie jej świadczenia do końca tego roku będzie musiało zostać rozliczone na zasadzie odwrotnego obciążenia.

Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT z 14 października br.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, powodem zmiany zasad rozliczania niektórych usług budowlanych są „nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT”.

Odwrotnym obciążeniem mają zostać objęte prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i gazowych, zakładaniem izolacji i ogrodzeń, roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane, a także usługi polegające na wypożyczaniu konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajmie personelu dla tych usług.

Pełen katalog usług budowlanych objętych proponowaną zmianą zawarto w dodanym do ustawy załączniku nr 14. W celu uściślenia wymienionych rodzajów usług budowlanych, posłużono się klasyfikacją PKWiU.
Wykonana usługa będzie podlegać rozliczeniu na zasadzie odwrotnego obciążenia, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

•    usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym
•    usługodawca jest podatnikiem nie korzystającym z tzw. zwolnienia podmiotowego z VAT
•    usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca

Jeżeli zatem którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony (np. usługobiorcą będzie konsument), usługa będzie podlegać rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Aktualności

Zasiłek macierzyński po zmianach
Zgodnie z obowiązującymi przepisami do tej pory prawo do urlopu macierzyńskiego przysługiwało tylko osobą zatrudnionym na etacie, które opłacają ubezpieczenie chorobowe, a także osobą prowadzącym działalność gospodarczą.

Więcej informacji

Minister rozwiewa wątpliwości w zakresie kosztów używania aut w "celach mieszanych"
50 procent nie odliczonego VAT powiększy koszty uzyskania przychodu, 50 procent wartości netto w nich pozostaje.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA