Minimalna stawka godzinowa

Sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia.

Propozycja minimalnej stawki godzinowej miałaby być skierowana m.in. dla osób pracujących na umowę zlecenie oraz dla samozatrudnionych, którzy jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Stawka godzinowa ma wynieść 12 zł, ale kwota będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i tak od stycznia 2017 roku, kiedy to zmianie ma ulec minimalne wynagrodzenie za pracę, które będzie miało wynosić 2.000 zł, stawka godzinowa wzrośnie do 13 zł.

W ustawie wykreślono też zmniejszenie kwoty minimalnego wynagrodzenia do 80 proc. dla młodych pracowników. Zaproponowano również, aby dodatek do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej nie był uwzględniany podczas obliczania minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na etacie. 

Wynagrodzenie ma być wypłacane w formie pieniężnej przynajmniej raz w miesiącu. Minimalna stawka nie będzie dotyczyła m.in. rodzinnych domów pomocy, umów cywilnoprawnych przy opiece nad uczestnikami wycieczki oraz zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, jeśli jego wynagrodzenie będzie zależało wyłącznie od osiągniętego rezultatu. 

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) uzyska również uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej podczas wypłacania minimalnego wynagrodzenia ze zlecenia czy świadczenia usług . PIP ma kontrolować, czy podmiot wypłacił minimalną stawkę godzinową. Sankcja będzie natomiast stosowana, jeśli PIP podczas kontroli uzna, że przedsiębiorca wypłaca należne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w wysokości niższej od obowiązującej w tym czasie minimalnej stawki godzinowej. 

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 15 stycznia 2016 r.) o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa i stawka godzinowa mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA