Podatek VAT od 1.04.2013 r.: przekazanie wyrobów z własnej produkcji podlega opodatkowaniu

Dotychczas warunkiem opodatkowania było istnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabycia tych towarów. Nie było do końca sprecyzowane, czy opodatkowanie obejmuje sytuację, kiedy podatnik przekazywał towary z własnej produkcji, tzn. takie przy wytworzeniu których miał prawo do odliczenia np. od zakupionych materiałów.

Od 1 kwietnia br. chodzi tu o towary nabyte jak i towary własnej produkcji. Posłowie wskazali bowiem, że art. 7 ust. 2 ustawy o VAT ma zastosowanie również w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu części składowych towaru, który jest przedmiotem takiej nieodpłatnej dostawy.

Zmiany wprowadzone zostały także do przepisów wskazujących jakie towary przekazywane nieodpłatnie nie są opodatkowane. Zostało usunięte wyłączenie z opodatkowania odnoszące się do drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych. Przy tym wprowadzono zastrzeżenie, że brak opodatkowania prezentów małej wartości oraz próbek ma mieć miejsce tylko wówczas, gdy towary te będą przekazywane do celów związanych z prowadzoną działalnością.

W ustawie zmieniono także definicję „próbki”. Nowe jej brzmienie odwołuje się do „identyfikowalnego jako próbka egzemplarza towaru lub jego niewielkiej ilości, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:
  1. ma na celu promocję tego towaru oraz
  2. nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.”.

Aktualności

Wejście Chorwacji do Unii Europejskiej
Wprowadzenie nowych wzorów informacji podsumowujących VAT-UE i VAT-UEK.

Więcej informacji

Koszty kredytu na wypłatę dywidendy
Wydatki związane z kosztami pozyskania i obsługi kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA