Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (20.04.2020)

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 17.04.2020 r. (poz. 695) ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że zmianie uległa treść ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych.

Zmieniony art. 15 zzd

Mikroprzedsiębiorcy*) mają możliwość otrzymania z Powiatowych Urzędów Pracy  pożyczek w wysokości do 5.000,00 zł z możliwością jej umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził nadal tę działalność przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia otrzymania pożyczki; zniesiony został obowiązek zatrudniania pracownika/ów i utrzymania dotychczasowego zatrudnienia (we wcześniejszej wersji mikroprzedsiębiorcy musieli utrzymać stan zatrudnienia istniejący na dzień 29.02.2020 r.).
W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek we właściwym sobie Powiatowym Urzędzie Pracy za pomocą platformy praca.gov.pl – nie wcześniej jednak niż po ogłoszeniu naboru przez dyrektora właściwego urzędu pracy właściwego dla przedsiębiorcy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu prosimy o sprawdzenie w swoich powiatowych urzędach pracy czy nabór ten już działa. W większości urzędów pracy nabory te są już ogłoszone w zakresie dotyczącym poprzedniej wersji ustawy. 
Umorzona pożyczka nie jest przychodem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Warunkiem uzyskania pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 marca 2020 r.
Na stronie internetowej praca.gov.pl wybieramy kafelek „Tarcza antykryzysowa” następnie kafelek "Wniosek o udzielenie pożyczki...".

WAŻNE! Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego.

*) Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w dwóch ostatnich latach obrotowych tj. 2018 i 2019 nie przekroczył poniższych wskaźników:
1. średnioroczne zatrudnienie 10 pracowników, oraz
2. obrót netto 2 mln euro, lub
3. całkowity bilans roczny przekroczył 2 mln euro.


Aktualności

Certyfikat rezydencji jest zaświadczeniem o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych.
Uprawnia on do zastosowania zwolnienia albo niższej stawki podatku. Przepisy prawa podatkowego nie określają formy, w jakiej taki certyfikat powinien być wydany. Mówią jedynie, aby był wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby kontrahenta.

Więcej informacji

Czy urlop bezpłatny jest traktowany jak utrata dochodu w odniesieniu do świadczenia 500+?
Urlop bezpłatny może być traktowany na równi z utratą dochodów dla celów ustalenia prawa do świadczeń 500+.

Więcej informacji

 
Podstrony:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
 

 
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 13a
tel. (+48) 77 550 69 33
tel. kom. (+48) 602 481 908
e-mail: biuro@opoltax.plWitryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.
 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA